Bruckner: Symphony No. 3 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

Bruckner: Symphony No. 3 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

$3.95
ANTON BRUCKNER
SIMFONIA NR. 3 IN RE MINOR 63'08"

1. PARTEA a I a MABIE BEWEGT 21'13"
2. PARTEA a II a ADAGIO
(ETWAS BEWEGT) QUASI ANDANTE 18'21''
3. PARTEA a III a ZIEMLICH SCHNELL 8'37"
4. PARTEA a IV a ALLEGRO 14'46"

ORCHESTRA SIMFONICA A
FILARMONICII DIN CLUJ- NAPOCA
DIRIJOR: CRISTIAN MANDEAL
Inregistrari realizate in Biserica Reformata din Cluj-Napoca oct. 1984
MDS: Cornelia Andreescu
A.T. : A. Papudof
RED. A. Dan