Bruckner: Symphony No. 7 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

Bruckner: Symphony No. 7 / Cristian Mandeal / Cluj-Napoca Philharmonic

$3.95
ANTON BRUCKNER
SIMFONIA NR. 7 IN MI MAJOR 68'31"

PARTEA I: ALLEGRO MODERATO 21'14"
PARTEA a II a: ADAGIO (SEHR FEIERLICH
UND SEHR LANGSAM) 22'48"
PARTEA a III a: SCHERZO (SEHRSCHNELL) 11'03"
PARTEA a IV a FINALE (BEWEGT, DOCH NICHT
ZU SCHNELL) 13'15"

ORCHESTRA SIMFONICA A
FILARMONICII DIN CLUJ- NAPOCA
DIRIJOR: CRISTIAN MANDEAL
Inregistrare realizata la Cluj-Napoca 1986
MDS: Cornelia Andreescu
RED. S. Bonea
THE.: Radut A., G. Grosaru